Warto wiedzieć

Alergia na lateks

Wraz z coraz powszechniejszym wykorzystaniem rękawic jednorazowych pojawił się problem związany z alergią na lateks kauczuku naturalnego. Wbrew przekonaniu wielu osób z rękawicami tymi mamy do czynienia nie tylko w przypadku służby zdrowia, z którą na...

Piktogramy

Objaśnienia piktogramów zamieszczonych na opakowaniach produktów: produkt jednorazowego użytku wyrób niejałowy, produkt nie został poddany procesowi sterylizacji wyrób zawiera lateks kauczuku naturalnego (NRL) ...