Zastosowania

Rękawice safemed dla Ciebie


 

W placówkach medycznych najbardziej niebezpieczne są zakażenia szpitalne, do których głównie dochodzi podczas wykonywania procedur inwazyjnych dlatego też ważnym krokiem w kierunku ich ograniczania jest wprowadzenie przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami stosowanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Na ryzyko zakażeń jesteśmy narażeni wszędzie tam gdzie może dojść do przerwania ciągłości tkanki, m.in. u stomatologa, w gabinecie kosmetycznym – podczas wykonywania zabiegów inwazyjnych, przy makijażu permanentnym czy też w salonie fryzjerskim. O swoje bezpieczeństwo powinni również dbać pracownicy służb ratunkowych, lekarze weterynarii i zootechnicy. Istotną kwestią, regulowaną również przepisami prawa, jest zastosowanie odpowiednich zasad higieny i stosownej odzieży ochronnej podczas pracy osób mających kontakt z żywnością.

Doskonałym środkiem pomocnym w ograniczaniu rozprzestrzeniania się chorobotwórczych mikroorganizmów są diagnostyczne i ochronne rękawice Safemed jednorazowego użytku. Nasza oferta uwzględniająca rękawice wykonane z różnego rodzaju surowca pozwala na dopasowanie oczekiwanej bariery ochronnej, charakterystycznej dla danego materiału, do wymaganej sytuacji. Dodatkowo ich różnorodna kolorystyka z pewnością spełni oczekiwania estetyczne naszych klientów.

 

Rękawice safemed – podstawowe zastosowania


Zabiegi diagnostyczno-lecznicze

Zabiegi diagnostyczno-lecznicze

Tam gdzie środowisko pracy sprzyja zakażeniom krzyżowym, tam gdzie drobnoustroje zwłaszcza te tworzące szpitalne szczepy mają ułatwioną drogę w przenoszeniu się między oddziałami, tam gdzie występuje duże skupisko chorych i istotne jest eliminowanie ...
Medyczna diagnostyka laboratoryjna

Medyczna diagnostyka laboratoryjna

Tam gdzie personel medyczny narażony jest na ekspozycję zakażeń poprzez kontakt z krwią lub z innym potencjalnie infekcyjnym materiałem niezbędny jest środek chroniący przed bezpośrednim kontaktem w celu ograniczenia i zabezpieczenia przed ekspozycją na potencj...
Opieka pielęgniarska

Opieka pielęgniarska

W środowisku, w którym dochodzi do ciągłego kontaktu z wieloma pacjentami droga szerzenia zakażeń jest bardzo łatwa. W prosty sposób dochodzi do przeniesienie infekcji z jednego pacjenta na drugiego nawet podczas pielęgnacji pacjentów, jednym z podstaw...
Safedent - rękawice dla stomatologii

Safedent - rękawice dla stomatologii

Zapewnienie właściwej higieny i zastosowanie odpowiednich środków ochrony podczas zabiegów stomatologicznych odgrywa znaczącą rolę w ograniczaniu ryzyka przenoszenia infekcji z pacjenta na pacjenta lub z pacjenta na pracowników gabinetu i dalej z person...
Służby ratunkowe

Służby ratunkowe

W swojej codziennej pracy pracownicy służb ratunkowych mają ciągły kontakt z osobami, których stan zdrowia jest im nieznany, gdzie nie jest wykonalne dokonanie segregacji pacjenta pod kątem grupy ryzyka, do której można go zaklasyfikować. Wobec zaistniał...
Rękawice dla weterynarii

Rękawice dla weterynarii

Lekarze weterynarii i zootechnicy to grupa zawodowa narażona na ryzyko zakażenia wirusami, bakteriami, grzybami, pierwotniakami i pasożytami wywołującymi choroby odzwierzęce, do których można zaliczyć ornitozę, brucelozę, gorączkę Q, leptospirozę, różycę, trych...
Rękawice dla sektora kosmetycznego

Rękawice dla sektora kosmetycznego

Salony kosmetyczne, fryzjerskie czy studia tatuażu to miejsca gdzie może pojawić się ryzyko zakażeń w trakcie przeprowadzanych zabiegów. Jednak, nie zapominajmy o pielęgnacji, regeneracji i nawilżeniu dłoni przez samych użytkowników, teraz to jest moż...
Rękawice dla sektora spożywczego

Rękawice dla sektora spożywczego

Każdemu producentowi czy też podmiotowi uczestniczącemu w łańcuchu żywnościowym zależy na tym, aby zaoferować konsumentowi bezpieczną żywność czyli taką, która pozbawiona jest szkodliwych dla zdrowia człowieka substancji.