Opieka pielęgniarska

Rękawiczki medyczne podczas podawania leków


W środowisku, w którym dochodzi do ciągłego kontaktu z wieloma pacjentami droga szerzenia zakażeń jest bardzo łatwa. W prosty sposób dochodzi do przeniesienie infekcji z jednego pacjenta na drugiego nawet podczas pielęgnacji pacjentów, przy podawaniu leków czy też przy czynnościach porządkowych wokół niego. Poza widocznymi skaleczeniami zainfekowanymi przedmiotami zakażenie może nastąpić w wyniku przedostania się kropli krwi do błon śluzowych, np. oczu czy ust.

Istotne jest wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami podczas opieki w hospicjach przy kontakcie z osobami poddanymi długotrwałemu leczeniu, przy pacjentach z odleżynami.

Szczególnie narażona grupa zawodowa m.in. na ryzyko zakażeń patogenami krwiopochodnymi to personel intensywnej opieki medycznej, natomiast pacjenci hospitalizowani na OIT stanowią liczną grupę, u których występują zakażenia szpitalne, do których dochodzi przede wszystkim podczas takich procedur jak żywienie pozajelitowe czy chemioterapia.

Bardzo ważnym środkiem zapobiegawczym w sytuacjach kiedy dochodzi do częstej manipulacji przy pacjencie są rękawiczki medyczne jednorazowego użytku zakładane za każdym razem podczas kontaktu z pacjentem i ich zmiany przy kontakcie z pacjentem kolejnym. Należy pamiętać również o wyborze właściwego rodzaju rękawic przy danej procedurze.

 

Rękawice medyczne dedykowane opiece pielęgniarskiej: