Rękawice dla weterynarii

rękawice jednorazowe w gabinecie weterynaryjnym


Lekarze weterynarii i zootechnicy to grupa zawodowa narażona na ryzyko zakażenia wirusami, bakteriami, grzybami, pierwotniakami i pasożytami wywołującymi choroby odzwierzęce, do których można zaliczyć ornitozę, brucelozę, gorączkę Q, leptospirozę, różycę, trychofytozę czy toksoplazmozę. Do zakażenia zawodowego wystarczy jednorazowy, bliski kontakt z zakażonym zwierzęciem, płodem czy łożyskiem.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej, jakimi są między innymi rękawice jednorazowe, przestrzeganie ogólnych zasad higieny, używanie dezynfektantów ogranicza ryzyko zakażeń. Wymienione środki ostrożności zapobiegają również rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych występujących wyłącznie wśród zwierząt, do czego dochodzi w przypadku bezpośredniego kontaktu z zainfekowanymi zwierzętami i przenoszenia wirusów na dłoniach.

Zawsze gdy może dojść do kontaktu ze zwierzęciem chorym, a zwłaszcza gdy istnieje ryzyko przerwania ciągłości tkanek należy używać środków ochrony indywidualnej, przede wszystkim rękawice jednorazowe.

 

Rękawice jednorazowe które sprawdzą się w gabinecie weterynaryjnym: