Zabiegi diagnostyczno-lecznicze

Zabiegi Diagnostyczno-lecznicze


Działalność lecznicza nieodłącznie związana jest z ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych, szczególnie z zakażeniami biologicznym czynnikiem chorobotwórczym u pacjentów. Ryzyko to dotyczy również personelu medycznego, wykonującego pracę zawodową w służbie zdrowia.

zakażeń nie można wyeliminować ale można im zapobiegać i je znacznie ograniczyć

Dlatego też naszym celem jest pomoc w wyborze odpowiedniej rękawicy medycznej, zapewniającej optymalną ochronę zarówno użytkownika jak i pacjenta. Kluczem do dokonania właściwego wyboru jest dobranie odpowiedniego surowca, z którego rękawica jest wykonana w oparciu o właściwości barierowe danego materiału przy odpowiedniej ocenie stopnia zagrożenia.

Tam gdzie środowisko pracy sprzyja zakażeniom krzyżowym, tam gdzie drobnoustroje zwłaszcza te tworzące szpitalne szczepy mają ułatwioną drogę w przenoszeniu się między oddziałami, tam gdzie występuje duże skupisko chorych i istotne jest eliminowanie transmisji zakażeń, gdzie dochodzi do kontaktu z materiałem skażonym, a procedury medyczne charakteryzują się różnym stopniem inwazyjności, tak ważne jest zastosowanie przez personel medyczny odpowiednich środków zapobiegawczych i ochronnych, do których możemy między innymi zaliczyć (oprócz dezynfekcji) rękawice medyczne jednorazowego użytku, czyli jednej pary do jednej procedury i jednego pacjenta, przede wszystkim z tego powodu, iż najczęstszą drogą przenoszenia zakażeń szpitalnych są ręce personelu medycznego.

 

Rękawice medyczne dedykowane zabiegom diagnostyczno-leczniczym